Branding en ontwerp: navigeren door het ontwerpproces

Het werkproces van Bonito Studio
Branding en ontwerp: navigeren door het ontwerpproces. Een stapsgewijze uitleg van het ontwerpproces, inclusief onderzoek, ideeënontwikkeling, draadmodellen, mock-ups en uiteindelijke implementatie.

Sinds we zijn begonnen met ontwerpen, hebben we ons ontwerpproces moeten creëren en perfectioneren.

Is het perfect? Nee.

We komen er wel.

In de loop der jaren hebben we geleerd wat wel en niet werkt en wat het ontwerpproces nodig heeft. Daarom weten we nu dat het ontwerpproces een reeks goed gedefinieerde stappen omvat om effectieve en visueel aantrekkelijke ontwerpen te creëren.

Hier is de uitsplitsing van wat WIJ aanbevelen van begin tot eind:

Onderzoek en ontdekking:

 • Begrijp de doelstellingen van de klant, de doelgroep en de merkidentiteit.
 • Verzamel relevante materialen, zoals merkrichtlijnen, bestaande middelen en inhoud
 • Doe onderzoek naar concurrenten en actuele designtrends.

Definieer doelstellingen en reikwijdte.

 • Verduidelijk projectdoelen, opleveringen en tijdlijnen met de klant.
 • Zorg voor een duidelijk begrip van wat het ontwerp moet bereiken.

Brainstormen

 • Genereer verschillende ontwerpprojecten en ideeën.
 • Verken verschillende richtingen, met in gedachten de doelen van het project en de voorkeuren van de klant.

Wireframing

 • Maak ruwe schetsen of draadmodellen om de lay-out en structuur te visualiseren.
 • Richt u op het ordenen van elementen en inhoud op een samenhangende en gebruikersvriendelijke manier.

Conceptontwikkeling

 • Selecteer enkele veelbelovende ideeën uit de brainstormfase.
 • Werk deze concepten verder uit, waarbij u typografie, kleurenpaletten, afbeeldingen en de algehele stijl verkent.

Maak initiële mock-ups.

 • Met behulp van ontwerpsoftware, vertaal de ontwikkelde concepten naar meer verfijnde digitale mock-ups.
 • Deze mock-ups moeten een duidelijke visuele weergave van de ontwerprichting bieden.

Verzamel feedback.

 • Deel de initiële mock-ups met de klant en verzamel feedback.
 • Houd rekening met zowel feedback over het ontwerp als strategische input van de klant.

Itereren en verfijnen:

 • Op basis van de ontvangen feedback, voer de noodzakelijke herzieningen en verbeteringen door.
 • Ga door met het verfijnen van het ontwerp totdat het in lijn is met de visie en doelstellingen van de klant.

Voltooi het ontwerp:

 • Verwerk alle goedgekeurde wijzigingen en verbeteringen.
 • Zorg ervoor dat het ontwerp consistent, in balans en visueel aantrekkelijk is.

Ontwerpbeoordeling:

 • Voer een grondige controle uit van het eindontwerp om eventuele fouten of inconsistenties op te sporen.
 • Controleer op juiste uitlijning, ruimte, typografie en kleurnauwkeurigheid.

Klantgoedkeuring:

 • Presenteer het eindontwerp aan de klant ter goedkeuring.
 • Pak eventuele last-minute wijzigingen of zorgen aan voordat u verdergaat.

Bereid middelen voor implementatie voor:

 • Organiseer en bereid alle ontwerpmiddelen voor implementatie voor.
 • Maak indien nodig verschillende versies en formaten voor verschillende platforms aan.

Doorschakelen naar ontwikkeling

 • Werk samen met ontwikkelaars om een soepele overgang van ontwerp naar implementatie te garanderen.
 • Verschaf gedetailleerde ontwerpspecificaties en middelen om het ontwikkelingsproces te sturen.

Testen en kwaliteitsborging:

 • Zodra het ontwerp is geïmplementeerd, test je het grondig op verschillende apparaten en browsers.
 • Controleer op reactievermogen, functionaliteit en visuele consistentie.

Definitieve lancering en levering:

 • Na het testen en de nodige aanpassingen, lanceert u het ontwerp of levert u het aan de klant.
 • Zorg ervoor dat alle ontwerpelementen correct zijn geïntegreerd en functioneren zoals bedoeld.

Beoordeling na de lancering:

 • Na de lancering van het ontwerp, evalueer de prestaties ervan en verzamel feedback van gebruikers.
 • Los eventuele problemen op die zich voordoen en blijf verbeteringen aanbrengen.

Het ontwerpproces is dynamisch en kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het project. Desondanks bieden deze stappen een algemeen kader om de creatie van succesvolle ontwerpprojecten te begeleiden.

Heeft u een project in gedachten? Stuur ons een bericht als u met ons wilt samenwerken op hello@bonito.studio