European Coffee Symposium

Het European Coffee Symposium (ECS) is een vooraanstaand evenement dat is ontworpen om invloedrijke geesten uit de koffie- en gastvrijheidssectoren van heel Europa samen te brengen.

jaar
2023
Kredieten

Klant: European Coffee Symposium

Art Direction & Ontwerp: Bonito Studio

Strategie: Bonito Studio

Fotografie: European Coffee Symposium

DE UITDAGING

Bij Bonito Studio is onze missie om merken nieuw leven in te blazen, zodat ze niet alleen resoneren met hun doelgroep maar ook opvallen in een drukke markt. Toen het European Coffee Symposium ons benaderde, zochten ze naar een transformatie die hun merk zou vernieuwen, het progressiever, schoner en frisser zou maken, terwijl de kern van het merk behouden bleef. Deze casestudy schetst onze strategische aanpak voor dit rebrandingproject, met aandacht voor ons creatieve proces en de impactvolle resultaten.

Het European Coffee Symposium had zich gevestigd als een leidend evenement in de koffie-industrie, gevierd om het samenbrengen van de helderste geesten en de nieuwste trends. Echter, de merkidentiteit en digitale aanwezigheid waren verouderd geraakt, waardoor ze het innovatieve karakter van het symposium binnen de koffie-industrie niet weerspiegelden. De uitdaging was om het merk en het websiteontwerp te herzien, zodat ze een modernere, progressievere uitstraling kregen zonder het rijke erfgoed en de essentie te verliezen die trouwe bezoekers koesterden.

European Coffee Symposium homepage
ONZE AANPAK

Het European Coffee Symposium had zich gevestigd als eentoonaangevend evenement in de koffie-industrie, gevierd om het samenbrengen vande helderste geesten en de nieuwste trends. Echter, de merkidentiteit endigitale aanwezigheid waren verouderd geraakt, waardoor het de innovatievegeest van het symposium binnen de koffie-industrie niet weerspiegelde. Deuitdaging was om het merk en het websiteontwerp te vernieuwen, zodat ze eenmodernere, progressievere uitstraling kregen zonder het rijke erfgoed en de essentiete verliezen die trouwe bezoekers koesterden.

Onze aanpak was gericht op eenuitgebreide rebrandingstrategie die betrokken was bij:

  • Het behouden van sleutelcomponenten: we beslotenom twee iconische kleuren uit het oorspronkelijke palet te behouden, omcontinuïteit en respect voor het erfgoed van het merk te waarborgen.
  • Het vernieuwen van het kleurenpalet: door nieuwekleuren toe te voegen om de oorspronkelijke tinten te versterken, streefden wenaar een palet dat frisheid, levendigheid en elegantie uitstraalt.
  • Het revolutioneren van typografie: een completerevisie van de typografie van het merk werd ondernomen om moderniteit teinjecteren en de leesbaarheid over alle platformen te verbeteren.
  • Het behouden van de essentie van het merk: Erwerd zorgvuldig overwogen om de essentie van het European Coffee Symposium tebehouden, zodat langdurige deelnemers zich nog steeds thuis zouden voelen bijde nieuwe merkidentiteit.

Hoe hebben we dit uitgevoerd?

  • Nieuw kleurenpalet: we ontwikkelden eennieuw kleurenpalet dat zowel progressief als uitnodigend was, met de tweeoorspronkelijke kleuren als ankerpunten. Dit frisse palet was ontworpen om eenbreed publiek aan te spreken, en symboliseerde de toewijding van het symposiumaan innovatie en inclusiviteit.
  • Transformatie van typografie: ons teamselecteerde een reeks moderne, veelzijdige lettertypes die de vooruitstrevendemindset van het symposium communiceerden. Deze keuze zorgde voor duidelijkheiden consistentie over digitale en gedrukte media.
  • Merkidentiteit en assets: met het nieuwepalet en de typografie hebben we een uitgebreide set merkassets gecreëerd,inclusief logo's, iconen en visuele elementen, die de vernieuwde identiteit vanhet symposium weerspiegelden.
  • Website redesign: Het hoogtepunt van onzerebrandinginspanning was een volledig herontworpen website. Het nieuwe ontwerpwas niet alleen visueel aantrekkelijk maar ook gebruiksvriendelijk, wat zorgdevoor een boeiende ervaring voor bezoekers. De website communiceerde effectiefde waarden en aanbiedingen van het symposium, gebruikmakend van de nieuwemerkidentiteit om een breder publiek aan te trekken.

De rebrandingreis van hetEuropean Coffee Symposium is een getuigenis van het vermogen van Bonito Studioom merken te verjongen, ervoor te zorgen dat ze relevant en competitiefblijven. Door zorgvuldig nieuwe elementen te mengen met het erfgoed van het symposium,leverden we een merkidentiteit en digitale aanwezigheid die echt de levendigegeest van de koffiegemeenschap weerspiegelen. Dit project benadrukt onzetoewijding aan uitmuntendheid en innovatie in de creatieve sector, metimpactvolle resultaten voor doelgerichte merken.

European Coffee Symposium homepage

De gedachten van onze klanten

The Bonito team immediately understood the essence of our rebranding and website launch project. They deeply immersed themselves in understanding our brand and sector, quickly devising a comprehensive branding strategy that seamlessly integrates digital, physical, and experiential platforms. Working with Liza and Christa has been an absolute delight; they are grounded, exceptionally professional, modest, and truly excel in their work. This is our third time collaborating with them, and it certainly won't be our last.

Ludovic Rossignol
European Coffee Symposium
Volgende case study